Shipping policy

Ophalen en bezorgen

OPHAALTIJDEN
De bestelling kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur worden opgehaald bij My Greatest Rentals aan de Keurmeesterstraat 20 in Amstelveen. Bij het plaatsen van een bestelling kan de dag en tijd voor ophalen worden gekozen. Dan staan de items klaar.

OPHALEN STAAT VAN ONTVANGST
De bestelling wordt alleen meegegeven met een door de klant getekend formulier ‘Staat van ontvangst’. Hiervoor controleren we samen met de klant de staat en volledigheid van de items en de eventuele beschadigingen of gebreken. Deze worden op het formulier vermeld dat vervolgens voor akkoord getekend kan worden. De klant ontvangt een kopie van het formulier. De items worden daarna door ons verpakt en of ingepakt voor vervoer.

Let op! Bij het ophalen wordt om een identiteitsbewijs gevraagd.

BEZORGTIJDEN
De bestelling kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur door My Greatest Rentals worden bezorgd. Bij het plaatsen van een bestelling kan de dag en tijd voor bezorging worden gekozen en het bezorgadres. 

BEZORGEN STAAT VAN ONTVANGST 
De bestelling wordt alleen overhandigd met een door de klant getekend formulier ‘Staat van ontvangst’. Hiervoor controleren we samen met de klant de staat en volledigheid van de items en de eventuele beschadigingen of gebreken. Deze worden op het formulier vermeld dat vervolgens voor akkoord getekend kan worden. De klant ontvangt een kopie van het formulier.

Let op! Bij bezorging wordt om een identiteitsbewijs gevraagd.

Retourneren en Voorwaarden van retourneren

RETOURNEERTIJDEN
De bestelling kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur worden geretourneerd bij My Greatest Rentals aan de Keurmeesterstraat 20 in Amstelveen. Bij het plaatsen van een bestelling kan de dag en tijd voor retourneren worden gekozen. Dan worden de items ook verwacht. De bestelling kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur door My Greatest Rentals worden opgehaald. Bij het plaatsen van een bestelling kan de dag en tijd voor ophalen worden gekozen en het adres waar de items opgehaald kunnen worden. 

RETOURNEREN STAAT VAN RETOUR
De bestelling wordt alleen ingenomen met een getekend formulier ‘Staat van retour’. Samen met de klant controleren we de staat en volledigheid van de items en de eventueel ontstane beschadigingen of gebreken. Deze worden op het formulier vermeld dat vervolgens voor akkoord getekend kan worden. Kosten voor schoonmaken, reparatie(s) of vervangen zoals vermeld in de voorwaarden van retourneren worden overlegd met de klant en dienen direct betaald te worden. 

VOORWAARDEN VAN RETOURNEREN
De klant dient de gehuurde items in dezelfde staat te retourneren zoals deze zijn uitgeleverd. Dit betekend; schoon, compleet en onbeschadigd. Als items niet schoon zijn, ontbreken of beschadigd zijn dan dient dit vooraf door de klant gemeld te worden. Dit kan alleen per email naar info@mygreatestrentals.com. In dit geval zal My Greatest Rentals een inschatting maken van de kosten voor schoonmaken, reparatie en vervanging. Deze worden direct met de klant overlegd en dienen ook direct betaald te worden. Het formulier ‘Staat van retour’ is voor beide partijen bindend. Claims achteraf kunnen dan ook niet plaatsvinden.